Tòa Nhà D2 Giảng Võ

Đây là Dự án xây lại Nhà tập thể cũ theo Nghị Quyết 34/2007/NQ-CP của Chính  phủ và Quyết Định 48/2008/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội.

- Quyết Định Đầu tư số 1948/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận cho Công ty Gia Bảo sau 03 năm lập Dự án và ký Hợp đồng thỏa thuận với hơn 100 Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhà D2 Giảng Võ.


- Quyết Định số 2640/QĐ-UBND ngày 11/06/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về thu hồi và giao khu đất nhà D2 Giảng Võ cho Công ty Gia Bảo để thực hiện Dự án xây dựng lại nhà tập thể cũ D2 Giảng Võ. 

- Giấy phép xây dựng số 142/GPXD do Sở Xây dựng cấp.


- Tòa nhà D2 Giảng Võ đã hoàn thành. Đây là Tòa nhà có phong thủy tốt ở khu Giảng Võ, Hà Nội.