Đường sắt trên cao tuyến số 01

Dự án đường sắt trên cao tuyến số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên)

 

 

 

                               (Ảnh minh họa)