Đường sắt trên cao Ngọc Hồi - Yên Viên

Dự án Đường sắt trên cao Ngọc Hồi - Yên Viên

 

                               (Ảnh minh họa)